pict header 1

Další doporučená zapojení

Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 21,22, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou teplotu vratné vody, elektronické regulace topných systémů a ohřev teplé užitkové vody, pro výkony kotlů do 100 kW.

Legenda k variantám zapojení

1

Akumulační nádrž

10

Pojistný ventil přetlakový

19

Zpětná klapka – s pružinou - univerzální

2

Akumulační nádrž s vestavěnýžm příslušenstvím

11

Membránový pojišťovací ventil pro TUV

20

Záložní zdroj el. energie s rozvaděčem

3

Elekltrické topné těleso s termostatem

12

Automatický odvzdušňovací ventil

21

Záložní zdroj el. energie

4

Laddomat 21

13

Tlakoměr

22

Teploměr spalin

5

Termoregulační ventil

14

Kulový kohout

23

Kouřovod o152mm – s čistícím víkem

6

Termosatický ventil směšovací pro ohřev TUV

15

Filtr

24

Kouřovod o152mm - smaltovaný

7

Termostatický ventil pro chladící smyčku

16

Příložný termostat na čerpadlo

25

Teploměr

8

Trojcestný ventil

17

Zónový ventil

   

9

Čerpadlo

18

Zpětná klapka bez pružiny

   

Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva

01 1. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená expanzní nádoba - jednoduchá regul. s třemi příložnými termostaty
02 2. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. s dvěma příložnými termostaty
03 3. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. s třemi termostaty
04 4. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regulace s dvěma termostaty
05 5. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regulace topného systému
06 6. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regulace topného systému
07 7. Zapojení kotle s dvěma řízenými trojcestnými ventily, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a vratné vody do kotle
08 8. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená expanzní nádoba - jednoduchá reg. s jedním příložným termostatem
09 9. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrž s ohřevem TUV, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
10 10. Zapojení kotle s term. ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrž s ohřevem TUV, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
11 11. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrží s ohřevem TUV, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a vratné vody do kotle
13 13. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, vyrovnávací nádrží, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá reg. s dvěma termostaty
14 14. Zapojení kotle s term. ventilem, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, vyrovnávací nádrží, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá reg. s dvěma termostaty
15 15. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, vyrovnávací nádrží, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a vratné vody do kotle
16 16. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a dvěma akumulačními nádržemi s ohřevem TUV, jedním topným okruhem, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
17 17. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem a dvěma akumulačními nádržemi s ohřevem TUV, jedním topným okruhem, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a vratné vody do kotle
18 18. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a dvěma akumulačními nádržemi, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, otevřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
19 19. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a třemi akumulačními nádržemi s ohřevem TUV, dvěma topnými okruhy, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá reg. s jedním příložným termostatem
20 20. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 a třemi akumulačními nádržemi s ohřevem TUV, dvěma topnými okruhy, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
21 21. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22, s jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
22 22. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22, s jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému a přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
23 23. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
24 24. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
25 25. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
26 26. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného ventilu
27 27. Zapojení dvou kotlů na pevná paliva s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací nádrž - jednoduchá regul. topného systému a ruční přepínání provozu kotlů
28 28. Zapojení dvou kotlů s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací nádrž 1000 l - jednoduchá regul. topného systému, možný provoz obou kotlů současně
29 29. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému
30 30. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí zónových ventilů
31 31. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí zónových ventilů a termostatů
32 32. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí zónových ventilů a termostatů
33 33. Zapojení dvou kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky u obou kotlů, vyrovnávací nádrží, jedním topným okruhem, ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému, automatické přepínání provozu kotlů pomocí trojcestného mísícího ventilu
34 34. Zapojení dvou kotlů, Laddomat 21/22 pro ochranu zpátečky, jedním topným okruhem, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému a automatické přepínání provozu kotlů pomocí dvou zónových ventilů
35 35. Zapojení tří kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací nádrž - jednoduchá regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů
36 36. Zapojení tří kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů
37 37. Zapojení tří kotlů s řízeným trojcestným ventilem pro každý kotel s ochranou zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému
38 38. Zapojení tří kotlů s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů
39 39. Zapojení tří kotlů s Laddomatem 21/22 pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, vyrovnávací nádrž - elektronická regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů
40 40. Zapojení tří kotlů s řízeným trojcestným ventilem pro každý kotel s ochranou zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regul. topného systému
41 41. Zapojení tří kotlů s termoregulačním ventilem pro ochranu zpátečky, dvěma topnými okruhy, s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - jednoduchá regul. topného systému, uzavírání jednotlivých kotlových okruhů pomocí zónových ventilů

Zapojení kotlů s automatickým podáváním paliva

01 1. Možné, ale né doporučené zapojení kotle s Laddomatem 21/22, bez vyrovnávací nádrže, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená expanzní nádoba - jednoduchá regul. s příložným termostatem
02 2. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízení podle dvou teplot (čidel TV a TS), jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba
03 3. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a TS), dvěma topnými okruhy s ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací nádrže, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba
04 4. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a TS), dvěma topnými okruhy s ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací nádrže, solární ohřev řízený z hořáku A25, uzavřená exp. nádoba
05a 5A. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a TS), jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba
05b 5B. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár - řízením podle tří teplot (čidel TV, TK(TS2) a TS), jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, solární ohřev řízený z hořáku A25, uzavřená exp. nádoba
06 6. Zapojení kotle s řízeným trojcestným ventilem, jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - elektronická regulace ACD01 topného systému a vratné vody do kotle, regulace podle dvou teplot (VE3 a KSPF)
07 7. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) s výměníkem pro solár, ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací nádrže, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba - elektronická regulace ACD01 topného systému a soláru, regulace podle dvou teplot (VE3 a KSPF)
08 8. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba
09 9. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, s automatickým startem peletového hořáku po dohoření dřeva - řízeného z hořáku A25
10 10. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel VE3 a KSPF), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba, s automatickým startem hořáku po dohoření dřeva - řízeného z elektronické regulace ACD01
11 11. Zapojení kombinovaného kotle (DCxxSP(L)) s termoregulačním ventilem, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel VE3 a KSPF) s výměníkem pro solár, ohřevem TUV v plovoucím bojleru vyrovnávací nádrže, solární ohřev, uzavřená exp. nádoba, s automatickým startem hořáku po dohoření dřeva - elektronická regulace ACD01 topného systému a soláru
12 12. Zapojení kotlů DCxxS, CxxS, ACxxS, KCxxS, DCxxRS se zabudovaným hořákem ve vrchních dvířkách, Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba
13 13. Zapojení kotlů DCxxS, CxxS, ACxxS, KCxxS, DCxxRS se zabudovaným hořákem ve vrchních dvířkách, Laddomatem 21/22, dvěma topnými okruhy, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TV a TS), ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená exp. nádoba - řízení z elektronické regulace ACD01
14 14. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22 (termoregulačním ventilem), jedním topným okruhem, vyrovnávací nádrží (500 - 1000 l) - řízením podle dvou teplot (čidel TS a TK (TS2)), s ohřevem TUV v solárním. bojleru se dvěma výměníky, solární ohřev řízený z hořáku A25 a združeným termostatem T (STB), uzavřená exp. nádoba,

Důležité informace - shrnutí

1. Modul AD02 slouží standatně k ovládní odtahového ventilátoru kotle

2. Modul AD03 slouží standatně k ovládní odtahového ventilátoru kotle a zároveň čerpadla v kotlovém okruhu nebo solárního čerpadla. Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).

3. Sada SC2012 je sadou čtyř samostatných čidel, která se skládá ze tří čidel vody KTF20 s 6 m kabelem, jedním čidlem spalin (soláru) s 5 m kabelem a jímkou pro solár. Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).

4. Sada AS25 slouží k ovládání hořáku A25 (A45) a kotle vybaveného odtahovým ventilátorem podle dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži o objemu 500 až 1000 l. Skládá se ze dvou čidel KTF20 s 5 m kabelem, modulu AD02 pro ovládání odtahového ventilátoru a speciální propojky.

5. Sada AS2012 slouží k ovládání hořáku A25 (A45), kotle vybaveného odtahovým ventilátorem, čerpadla v kotlovém okruhu nebo čerpadla solárního ohřevu podle tří teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži se solárním výměníkem a ve spolupráci s čidlem na solárním panelu. Sada čtyř čidel se zapojeným konektorem se skládá ze tří čidel vody KTF20 s 6 m kabelem, jedním čidlem spalin (soláru) do 400 °C s 5 m kabelem, jímkou pro solár, čtyřmi dutinkami s cínem ke snadnému spojení vodičů, modulem AD03 pro ovládání odtahového ventilátoru kotle a čerpadla v kotlovém okruhu (soláru) z hořáku A25 a jednou propojkou pro kotle DCxxSP. Tato sada je určena pro kotle DCxxSP s funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva, nebo pro kotle DxxP s funkcí řízení hořáku podle tří teplot na vyrovnávací nádrži s výměníkem pro solár. Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).

6. Chceme-li, aby hořák A25 (A45) pracoval podle dvou teplo na vyrovnávací nádrži musím do nádrže umístit čidla Tv (vrchní) a Ts (spodní).

7. Chceme-li, aby hořák A25 (A45) pracoval podle tří teplot na vyronávací nádrži s výměníkem pro spolár, musíme do nádrže umístit čidla Tv (vrchní), Tk (Ts2 - prostřední) a Ts (spodní). Dále musíme umístit na solární panel čidlo Tsv. Ohřívání vyrovnávací nádrže energií ze solárního panelu je řízeno na základě porovnávání teplot Tsv a Ts. Nabíjení vyrovnávací nádrže hořákem na pelety je řízeno podle čidla Tv a Ts nebo Tk (Ts2 - speciální funkce hořáku). Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).

8. V případě, že chceme ovládat čerpadlo v kotlovém okruhu z hořáku A25 (A45), musí být do kotle umístěno čidlo teploty kotle Tk (nelze ale využít funkce řízení podle tří teplot na vyrovnávací nádrži). Platí pouze pro model hořáku 2012 a mladší (AC07X).