pict header 1

Automatické odpopelnění

1 galerie

Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl vyroben po 1.3.2007 je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného externího popelníku. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění peletami.

Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomoci šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 1, 3, 6, 12 nebo 24 hodinách, podle nastaveni pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva.

Při úplném naplnění přídavného popelníku dojde automaticky k odstavení odpopelňovacího zařízení (šneku) a odpopelňovací modul začne vydávat zvukový signál. Nové zprovoznění provedeme po vyčištění externího popelníku (vyneseme) pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli na 5 až 10 vteřin.

Odpopelňovací zařízení

- bez přídavného popelníku

Typ Kód

Pro kotle D14P, D21P S0577

Pro kotle D25P, D31P S0578

Pro kotle D15P, D20P S0535

Pro kotle D30P, D40P S0536

Pro kotel D50P S0537

Pro kotel D80P S1080

Přídavné popelníky

pro kotle D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P
(červený)

Typ Kód

Malý - objem 28 l S0542
Doporučena velikost pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P, D20P při spalovaní kvalitních dřevěných pelet. Interval vybíráni popela jednou za 14 - 30 dni.

Střední - objem 68 l S0544
Doporučena velikost pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D31P, D40P, D50P při spalovaní kvalitních dřevěných pelet. Interval vybíráni popela jednou za 14 - 30 dni.

Velký - objem 135 l S0546
Doporučena velikost pro kotel D50P při spalování pelet s větší popelnatostí. Interval vybírání popela jednou za 14 - 45 dni.

pro kotel D80P

Typ Kód

Střední - objem 68 l S1068
Určen pouze pro kotel D80P - pro průměr šneku 80 mm.

Velký - objem 135 l S1069
Určen pouze pro kotel D80P - pro průměr šneku 80 mm.

Rozměry přídavných popleníků

sberac popela maly 72

Odpopelňovací modul AD01

Modul je umístěn pod kapotou kotle a umožňuje nastavení délky a četnosty odvodu popela.


Starčí typ modulu AD01 a jeho nastavení


Nový typ modulu a jeho nastavení AD01

Galerie

1 galerie 2 galerie 3 galerie 4 galerie